បទយកការណ៍អំពីជីវិត Mar 22, 2022

រឿងរ៉ាវ​ពិត​របស់​បុរស​មួយក្រុម​​ដែល​ជួយ​ការ​ពារ​មនុស្ស​រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ពី​ជំងឺ​គ្រុនឈាម​