សង្គម Feb 07, 2023

រយៈពេល១សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយ

image

រូបភាព៖ ​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​ ​និង​ឧតុនិយម

​ក្រសួង​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ​ស្ថានភាព​បែប​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់​ទំនាបកណ្តាល​ ​មាន​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​៣​-​២​៥​ ​អង្សា​សេ​និង​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​៣​-​៣​៥​ ​អង្សា​សេ​ក្នុង​ករណី​បើ​មាន​ភ្លៀង​ ​ក៏​ស្ថិត​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ពី​ខ្សោយ​ទៅ​តិចតួច​ ​ដោយអន្លើ​តែប៉ុណ្ណោះ​។​

​ចំពោះ​តំបន់​ខ្ពង់រាប​មាន​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​២​-​២​៤​ ​អង្សា​សេ​ខណៈ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​៣​-​៣​៥​អង្សា​សេ​។​ ​ដោយឡែក​តំបន់​មាត់សមុទ្រ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​១​-​២​៣​ ​អង្សា​សេ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​១​-​៣​៣​ ​អង្សា​សេ​ក្នុង​ករណី​បើ​មាន​ភ្លៀង​ក៏​ស្ថិត​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​ពី​ខ្សោយ​ ​ទៅ​តិចតួច​ដោយអន្លើ​៕