វប្បធម៌ Nov 30, 2022

មកដឹងពីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខ្មែរទាំង៩ បានចុះបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក

image


១​. ​តំបន់​អង្គរ​៖ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​១​៩​៩​២​។​

​២​. ​របាំ​ព្រះរាជទ្រព្យ​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​នៃ​មនុស្សជាតិ​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ​ខែវិច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ​២​០​០​៣​។​

៣​. ​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ​ខែ​កក្កដា​ ​២​០​០​៧​។​


៤​. ​ល្ខោន​ស្រមោល​ស្បែក​ធំ​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​នៃ​មនុស្សជាតិ​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៥​ ​ខែវិច្ឆិកា​ ​២​០​១​៥​។​


​៥​. ​ល្បែង​ទាញព្រ័ត្រ​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​នៃ​មនុស្សជាតិ​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​ ​ធ្នូ​ ​២​០​១​៥​។​

​៦​. ​ចាប៉ី​ដង​វែង​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​ ​ត្រូវ​ការសង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣​០​ ​ខែវិច្ឆិកា​ ​២​០​១​៦​។​

៧​. ​តំបន់​ប្រាសាទ​សំបូរ​ព្រៃ​គុក​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​ពិភពលោក​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ​ខែ​កក្កដា​ ​២​០​១​៧​។​

​៨​. ​ល្ខោនខោល​វត្ត​ស្វាយ​អណ្ដែត​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​ ​ត្រូវ​ការសង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៨​ ​ខែវិច្ឆិកា​ ​២​០​១​៨​។​


​៩​. ​គុនល្បុក្កតោ​៖​ ​សម្បត្តិ​បេតិកភណ្ឌ​វប្បធម៌​អរូបី​យ​នៃ​មនុស្សជាតិ​ ​ចុះបញ្ជី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៩​ ​ខែវិច្ឆិកា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​២​៕​