ព័ត៌មានជាតិ Feb 21, 2023

ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីស្អែកដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈ កម្ពុជាអាចមានភ្លៀងតិចតួច ជាមួយអាកាសធាតុចុះត្រជាក់

image


​ក្រុម​អ្នកព្យាករ​អាកាសធាតុ​ ​បញ្ជាក់​ថា​ ​ស្ថានភាព​បែប​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ​តំបន់​ទំនាបកណ្តាល​ ​មាន​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​មាន​ពី​ ​២​០​-​២​២​ ​អង្សា​សេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​មាន​ពី​ ​៣​២​-​៣​៤​អង្សា​សេ​ ​និង​អាច​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​តិចតួច​។​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៦​-​២​៧​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​អា​ចចុះ​ត្រជាក់​បន្ថែម​ ​ក្នុង​ចន្លោះ​ពី​ ​២​-​៣​អង្សា​សេ​ ​នៅ​វេលា​ព្រឹក​ ​និង​យប់​។​

​ចំពោះ​ ​តំបន់​ខ្ពង់រាប​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​១​៩​-​២​១​អង្សា​សេ​ ​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​២​-​៣​៤​អង្សា​សេ​ ​ខណៈ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២​៦​-​២​៧​ ​ខែកុម្ភៈ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​អា​ចចុះ​ត្រជាក់​បន្ថែម​ ​ក្នុង​ចន្លោះ​ពី​ ​៣​-​៤​ ​អង្សា​សេ​ ​នៅ​វេលា​ព្រឹក​ ​និង​យប់​លាយឡំ​នឹង​ខ្យល់បក់​ ​ក្នុង​ក​ម្រិ​ត​មធ្យម​។​

​ដោយឡែក​តំបន់​មាត់សមុទ្រ​ ​សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា​ ​មាន​ពី​ ​២​០​-​២​២​ ​អង្សា​សេ​ ​និង​សីតុណ្ហភាពអតិបរមា​ ​មាន​ពី​ ​៣​០​-​៣​២​ ​អង្សា​សេ​ ​និង​អាច​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​តិចតួច​ផង​ដែរ​៕