អំពីក្រុមការងារ

ជា ចំរើន

ជា ចំរើន

ផលិតករ
ណូ ទីតូ​

ណូ ទីតូ​

អ្នកជំនាញ​កាត់​ត​និង​រចនា​ក្រាហ្វិច​
អុី អង្គតូនី

អុី អង្គតូនី

អ្នកផលិតព័ត៌មាន
ណុះ សាម៉េត​

ណុះ សាម៉េត​

អ្នកជំនាញ​ថតវីដេអូ​
ងន ឆៃរ៉ាត់

ងន ឆៃរ៉ាត់

អ្នកផលិតព័ត៌មាន

 

Copy link
Powered by Social Snap