1.ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអភិបាលកិច្ចគ្រឹះស្ថានសិក្សា ភាគ៥/៥ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី 2.ការគ្រប់គ្រងថវិកា | សៀវភៅ គំនិតរកស៊ី គួច ម៉េងលី 3.ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអភិបាលកិច្ចគ្រឹះស្ថានសិក្សា ភាគ៤ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី 4.បណ្តុះបណ្តាល និងចែករំលែកចំណេះដឹងដល់បុគ្គលិក | សៀវភៅ គំនិតរកស៊ី គួច ម៉េងលី​ 5.ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងអភិបាលកិច្ចគ្រឹះស្ថានសិក្សា ភាគ៣ | ចក្ខុវិស័យ គួច ម៉េងលី​
Image

កម្ពុជា ទទួល​ជំនួយ​បន្ថែម​ពី​អាល្លឺម៉ង់​ជាង ៣០ លាន​ដុល្លារ សម្រាប់​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​អគ្គិសនី​តាម​ជនបទ

កម្ពុជា​ទទួល​ជំនួយ ៣០ លាន​អឺរ៉ូ (ស្មើ​ប្រមាណ​ជាង ៣១ លាន​ដុល្លារ) ពី​រដ្ឋាភិបាល​សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​លើ​គម្រោង​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី​នៅ​តាម​ទីជនបទ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឱ្យ​កាន់​ត...
Image

អ្នក​ឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី៖ «មិន​ចង់​ឱ្យ​កូន​បាក់​ទឹក​ចិត្ត និង​រៀន​ចាញ់ប្រៀប​គេ គួរ​ឱ្យ​ពួកគេ​ចូល​សាលា​ពី​អាយុ ៣ ឆ្នាំ

ការ​បញ្ជូន​កូន​ឱ្យ​ចូល​រៀន​នៅ​អាយុ ៣ ឆ្នាំ ពិត​ជា​មាន​សារៈប្រយោជន៍​បំផុត ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​ត្រៀម​ខ្លួន​រួចរាល់ និង​រៀន​មិន​ចាញ់​ប្រៀប​គេ​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​បឋមសិក្សា។ 
Image

វិចិត្រកររចនារូបសំណាក «ព្រះថោងនាងនាគ» ប្រើពេលជាង ២ ឆ្នាំ ទើបសាងសង់រួចរាល់ទាំងនៅខ្មែរនិងចិន